ӨНЕРКӘСІПТЕГІ ҒЫЛЫМИ-ИНЖЕНЕРЛІК ҚАУІПСІЗДІК ОРТАЛЫҒЫ

САЙТ ТІЛІ

БІЗ
ЖҰМЫС
ІСТЕЙМІЗ

СІЗДІҢ
ҚАУІПСІЗДІГІҢІЗДІҢ
ИГІЛІГІ ҮШІН

БIЗ ТУРАЛЫ

Мемлекеттік емес мекеме (кейіннен, 2006 жылдан бастап – ЖШС) — «Научно-инженерный центр безопасности в промышленности» (НГУ «НИЦ БП») 1998 жылы құрылды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаты, аккредиттелген сертификаттау жөніндегі органы, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметі және ЕҚ және ТҚ қызметтері бар…

Өнеркәсіп саласындағы

Мұнай-газ, мұнай-химия, мұнай-газ өндіру, химия, тау-кен өндіру, тау-кен металлургия, көлік, құрылыс, машина жасау, металлургия, энергетика, атом, отын-энергетика, ауыл шаруашылығы, тамақ, жеңіл өнеркәсіп салалары

ҚЫЗМЕТТЕР

компания өнеркәсіптік қауіпсіздік, сертификаттау және метрология, сондай-ақ ЕҚ, ТҚ және ӨҚҚ саласындағы қызметтердің толық тізбесін жүзеге асырады

Біздің ұйым өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізуге құқылы аттестатқа ие:

— өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау;
— өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу;
— қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу.

Біз өз меншігімізде және Кеден одағының техникалық регламенттері бойынша аккредиттеу саласында зертхана бар:

— ТР ТС 010/2011 «машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
— ТР ТС 004/2011 » төменвольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
— ТР ТС 032/2013 «артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Аккредиттелген зертханамен бірге ұйымдастырылған метрологиялық қызмет өлшем құралдарын қамтамасыз ету саласындағы қызметтерді ұсынады:

— өлшеу құралдарын тексеру, калибрлеу және жөндеу;
— өлшеу, сынау және талдау зертханаларында өлшеу жағдайын бағалау;
— өлшемдерді орындау әдістемелерін аттестаттау.

Біздің білікті инженерлеріміз кәсіпорындар үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді:

— Жұмыс орындарын аттестаттау;
— Кабинеттерді ұйымдастыру және жинақтау;
— Кәсіпорынның ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан нормаларды әзірлеу және енгізу;
— АҚ және ТЖ саласында құжаттаманы әзірлеу.

ҚЫЗМЕТТЕР

компания өнеркәсіптік қауіпсіздік, сертификаттау және метрология, сондай-ақ ЕҚ, ТҚ және ӨҚҚ саласындағы қызметтердің толық тізбесін жүзеге асырады

Біздің ұйым өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізуге құқылы аттестатқа ие:

— өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау;
— өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу;
— қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу.

Біз өз меншігімізде және Кеден одағының техникалық регламенттері бойынша аккредиттеу саласында зертхана бар:

— ТР ТС 010/2011 «машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
— ТР ТС 004/2011 » төменвольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
— ТР ТС 032/2013 «артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

МЕТРОЛОГИЯ

Аккредиттелген зертханамен бірге ұйымдастырылған метрологиялық қызмет өлшем құралдарын қамтамасыз ету саласындағы қызметтерді ұсынады:

— өлшеу құралдарын тексеру, калибрлеу және жөндеу;
— өлшеу, сынау және талдау зертханаларында өлшеу жағдайын бағалау;
— өлшемдерді орындау әдістемелерін аттестаттау.

ЕҚ ЖӘНЕ ТҚ

Біздің білікті инженерлеріміз кәсіпорындар үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді:

— Жұмыс орындарын аттестаттау;
— Кабинеттерді ұйымдастыру және жинақтау;
— Кәсіпорынның ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан нормаларды әзірлеу және енгізу;
— АҚ және ТЖ саласында құжаттаманы әзірлеу.

БІЗДІҢ

КЛИЕНТТЕР

Қазақстан, Алматы

Райымбек даңғылы, 348/1 кеңсе 231

Тел.: +7 (727) 250-39-02

Моб.: +7 (777) 983-41-61

НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ © 2020
ӨНЕРКӘСІПТЕГІ ҒЫЛЫМИ-ИНЖЕНЕРЛІК ҚАУІПСІЗДІК ОРТАЛЫҒЫ © 2020